SUSTAINABLE COMMUNICATION

Aktuálna reflexia stavu spoločnosti
Možnosti a alternatívy spotrebného správania
Módne produkty v kontexte udržateľného rozvoja
Komunikácia prosociálnych tém, inklúzie a rôznorodosti životných štýlov
Komunikácia udržateľného životného štýlu

queer komunikácia